SMS-, Email- en Briefnotificaties

Klanten tijdig en correct informeren

Eindgebruikers kunnen op verschillende momenten op de hoogte worden gebracht over de status van de portering. Duidelijkheid in de status voorkomt klantvragen en contact met de klantenservice.

PortingXS geeft de mogelijkheid om informatie te versturen op basis van wijzigingen in de portering, een voorbeeld hiervan is een afgewezen verzoek of een goedgekeurd verzoek. Op iedere wijziging kan er een notificatie per SMS, email en/of brief worden verzonden. Het format kan op klantniveau worden afgestemd, zodat altijd de juiste tone-of-voice wordt gehanteerd.

De klant tijdig en correct informeren òf activeren tot actie, het kan via SMS, email of brief door PortingXS.

Neem contact op met PortingXS