Administratieve ondersteuning porteringsproces

Experts in ondersteuning

PortingXS heeft naast de applicatie ook allerlei mogelijkheden om Network Operators en Service Providers administratief te ondersteunen bij het proces rondom porteren. Dagelijks voeren onze agents voor meerdere partijen, nationaal en internationaal, administratieve werkzaamheden uit. Direct gelinkt aan ons systeem òf vanuit klantsystemen.

PortingXS heeft door jarenlange ervaring expertise opgebouwd in administratieve ondersteuning.

Data entry

PortingXS kan ondersteunen bij het invoeren van klantgegevens en nummerbehoudsaanvragen in diverse systemen. Business Logic en gezond verstand, gebaseerd op onze verzamelde ervaringen, zorgen voor hoge kwaliteit van data entry en een zo laag mogelijk foutpercentage. Ook bij projecten en migraties kunnen wij van meerwaarde zijn.

Data entry door PortingXS: goed, snel en compleet.

Issue solving

PortingXS lost tal van porteringsproblemen op. Voorbeelden hiervan zijn: bereikbaarheidsproblemen, spoedactivaties en porteringen, incorrecte blockings, verkrijgen van antwoorden op porteringsstatussen en het notificeren van de klant en de eindgebruiker.

Bij het oplossen van afgewezen aanvragen houdt PortingXS uiteraard rekening met de protocollen van de klant. Los van het handmatig oplossen van afgewezen aanvragen, heeft het PortingXS systeem verschillende validaties en ‘auto-block-solving’-functionaliteiten. Door de jarenlange ervaring en een uitgebreid netwerk lukt het om snel de benodigde informatie te achterhalen en issues te verhelpen.

Procesmonitoring

PortingXS voert continu doorlopende controles uit op de performance van de applicatie, maar ook bijvoorbeeld op de verwerking van berichten aan de klantzijde. Indien zich uitval of een verstoring voordoet, zijn we er snel bij om adequaat en efficiënt problemen op te lossen. De systemen en agents dragen zorg voor het tijdig controleren en oplossen van errors en het binnen afgesproken SLA en End-2End doorlooptijden verkrijgen van berichten op diverse porteringsstatussen.

Issues verholpen door mens en systemen, in lijn met protocollen van de opdrachtgever.

Procesmonitoring zodat geen bericht verloren gaat, aan geen enkele kant.

Porting performed

Het afronden van inporteringen kan door PortingXS worden uitgevoerd conform de End-2-End afspraken en SLA afspraken. Volledig geautomatiseerd worden berichten op het juiste tijdstip verzonden. Er kan een keuze worden gemaakt om deze actie zelf uit te voeren of te laten uitvoeren. Uiteraard hoort ook een mix tot de mogelijkheden.

Automatisch afronden van porteringen, eenvoudig en op tijd.

Single point-of-contact

Wanneer gekozen wordt voor PortingXS als servicedesk, betekent dit dat er voor u slechts één communicatiekanaal is. PortingXS fungeert als schakel tussen u en alle operators en providers. Er is één single point-of-contact, dat is PortingXS. Als PortingXS niet fungeert als servicedesk dan kunt u door alle andere operators benaderd worden en zal u, indien nodig, zelf ook andere operators moeten benaderen.

Eén contact voor alle porteringszaken: PortingXS

Klantenservice

PortingXS kan in overleg verschillende taken van de klantenservice overnemen: van het versturen van brieven, e-mails en SMS tot het nabellen van klanten. Graag nemen we de mogelijkheden door.

Brieven, emails en SMS: PortingXS verstuurt ze graag in opdracht.

Procesvalidaties

Aan het nummerbehoudproces is een uitgebreide lijst voorwaarden en eisen verbonden waaraan porteringen wél en niet moeten voldoen. Om het aantal te beoordelen porteringen voor de operator terug te laten nemen heeft PortingXS door de jaren heen een flink aantal procesvalidaties ingebouwd. Deze validaties zorgen ervoor dat incorrecte porteringen niet doorgestuurd worden en bij de poort worden geblokkeerd en correcte porteringen (deels) automatisch verwerkt kunnen worden.

Bewaking aan de poort door slimme procesvalidaties.

Neem contact op met PortingXS